Spotkanie z Małopolskim Klastrem Poligraficznym

Dzięki inicjatywie Pana Piotra Józefiaka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego doszło do spotkania naszego Klastra z Koordynatorem Małopolskiego Klastra Poligraficznego

http://klastermalopolski.pl

Panem Tomaszem Marczewskim z firmy M.M Druk Serwis Sp. z o.o.. TARR reprezentował pan Piotr Józefiak. Infoklaster Poligraficzny reprezentowali: Pan Wojciech Jędrzejewski – koordynator oraz Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego. Spotkanie stworzyło cenną możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania, zarządzania i struktur organizacyjnych klastrów. Ponadto przeanalizowano możliwości znalezienia możliwych form współpracy.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena