Relacja z II Konferencji Infoklastra Poligraficznego.

Dnia 5 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się druga Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzyła konferencja prasowa, podczas której zostało ogłoszone zakończenie prac nad tworzeniem strategii klastra. Dokument został podpisany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzę.

Po konferencji prasowej miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń sporządzonej strategii. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, ekspert z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów, współautor strategii Infoklastra. Na prezentacji przedstawione zostały: wizja i misja klastra oraz jego silne strony i czynniki sprzyjające rozwojowi inicjatywy. Podkreślony został zarówno potencjał drzemiący w branży poligraficznej jak i zaangażowanie członków zrzeszonych w klastrze. Inicjatywa ta cechuje się wszystkim tym, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w tej branży – zaznaczyła Pani Marita.

Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład klastra złożyli podpisy pod strategią.

Po złożeniu podpisów głos zabrał Pan Karol Bober, współautor strategii i ekspert ds. inicjatywy biznesowej. Zaprezentował obszary funkcjonowania klastra, na które możliwe jest otrzymanie wsparcia z funduszy przeznaczonych na jego budowę i rozwój. Uczestnikom spotkania zostały przekazane ankiety dotyczące chęci skorzystania ze wsparcia finansowego na wybrane cele: budowę platformy wymiany informacji, uczestnictwo w targach oraz misjach zagranicznych (w tym dystrybucji obcojęzycznych materiałów reklamowych), tworzenie przedstawicielstwa zagranicznego, pozyskiwanie nowych klientów na oferowane produkty i usługi, szkolenia związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach (lean manufacturing). Uczestnicy konferencji wskazali także, udziałem w jakich targach międzynarodowych są zainteresowani oraz przedstawiali własne propozycje działań związanych ze współpracą w ramach klastra.

Końcowa część spotkania dotyczyła aspektów prawnych towarzyszących pozyskiwaniu dofinansowania na omawiane działania. Głos zabrał kolejny z zaproszonych ekspertów, Pan Tomasz Schmidt, przedstawiając, które z propozycji zgłaszanych przez uczestników konferencji kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena