Spotkanie 5.10.2016

Notatka ze spotkania

Dnia 5 października 2016 o godzinie 10:00, z inicjatywy firmy Martex odbyło się spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:

  • Beniamin Sp. z o.o. Sp. k.
  • Grafpol B.M. Meszkes
  • Martex Opakowania
  • Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy  Beniamin. Jego celem była wymiana informacji handlowych pomiędzy poszczególnymi firmami.

Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Szulc (Beniamin), przedstawiając temat przewodni spotkania.

W pierwszej części spotkania miały miejsce wystąpienia przedstawicieli firm, w trakcie których zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące:

  • Oferowanych przez firmę usług i technologii
  • Możliwości produkcyjnych i parku maszyn
  • Najczęściej obsługiwanych branż.

W drugiej części spotkania zebrani podzielili się danymi swoich klientów, których zapotrzebowanie pokrywa się z usługami firm obecnych na spotkaniu. Uczestnicy podzielili się także spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki współpracy z wybranymi klientami.

Oczekujemy na kolejne inicjatywy mogące dać wspólne korzyści członkom Infoklastra Poligraficznego.

Udział w konferencji: Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem

Dnia 25 lutego 2016 roku w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Inowrocławia. Głównym tematem konferencji była dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami – klastrów. Podczas konferencji wygłaszane były prezentacje przedstawicieli klastrów działających w regionie: Infoklastra Poligraficznego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, Klastra Turystyki Medycznej i uzdrowiskowej, Klastra Turystycznego obszaru BIT. Omówione zostały także teoretyczne podstawy stojące za procesem tworzenia i funkcjonowania klastrów. Podsumowany został także program wspierania klastrów w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Prezentację Infoklastra Poligraficznego przed zgromadzonymi na konferencji poprowadził pan Wojciech Jędrzejewski. Konferencja była kolejną okazją do zaprezentowania gościom wizji oraz osiągnięć Infoklastra Poligraficznego a także umożliwiła wymianę spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w regionie.

Zdjęcia ze spotkania dostępne pod adresem:

http://www.infoklaster.com/konferencja-klastry-klucz-do-wspolnego-biznesu

Spotkanie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych www.itme.edu.pl odbyło się spotkanie przedstawicieli przemysłu poligraficznego z pracownikami naukowymi zaangażowanymi w prace nad rozwojem zastosowań Grafenu. Ze strony Infoklastra w spotkaniu uczestniczył, p. Waldemar Szulc z firmy beniamin oraz p. Wojciech Jędrzejewski z firmy Tisoft oraz p. Mikołaj Ściesiński z firmy Qartis. ITME reprezentowali prof. dr hab. Jacek Baranowski oraz dr inż. Włodzimierz Strupiński. Tematem rozmów była prezentacja możliwości zastosowań grafenu www.itme.edu.pl/grafen-w-itme.html w przemyśle poligraficznym i przemysłach pokrewnych. Na spotkaniu omówiono właściwości przemysłowe grafenu oraz możliwości zastosowań w konkretnych przykładach. Po spotkaniu goście mieli unikatową możliwość zobaczenia płyt pokrytych grafenem powstałym w wyniku opatentowanej technologii wytwarzania grafenu. Goście mogli ponadto zobaczyć urządzenia służące do produkcji grafenu. Za pomocą unikatowej w skali światowej technologii są uzyskiwane siatki Grafenowe o wymiarach 50 cm x 50 cm. Strony spotkania wyraziły zainteresowanie dalszą współpracą nad praktycznymi możliwościami zastosowania technologii grafenowych w praktyce.

Zdjęcia ze spotkania dostępne pod adresem:

http://www.infoklaster.com/spotkanie-w-instytucie-technologi-materialow-elektronicznych

 

Wyjazd uczestników klastra na targi RemaDays

W Warszawie w dniach 4-6 lutego 2015 roku odbyła się największa impreza reklamowa w Europie Środkowej na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W imprezie uczestniczyły przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację II etapu projektu rozwoju INFOKLASTRA POLIGRAFICZNEGO wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem a firmom udało się pozyskać wiele ciekawych kontaktów biznesowych. Ponadto zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami prasy branżowej. Przedstawiciele wystawiających się firm są przekonani, że impreza umożliwi zawarcie nowych kontraktów.

Spotkanie z Małopolskim Klastrem Poligraficznym

Dzięki inicjatywie Pana Piotra Józefiaka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego doszło do spotkania naszego Klastra z Koordynatorem Małopolskiego Klastra Poligraficznego

http://klastermalopolski.pl

Panem Tomaszem Marczewskim z firmy M.M Druk Serwis Sp. z o.o.. TARR reprezentował pan Piotr Józefiak. Infoklaster Poligraficzny reprezentowali: Pan Wojciech Jędrzejewski – koordynator oraz Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego. Spotkanie stworzyło cenną możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania, zarządzania i struktur organizacyjnych klastrów. Ponadto przeanalizowano możliwości znalezienia możliwych form współpracy.

Informacja o uzyskaniu dotacji

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że firma Tisoft przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko – pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.