Spotkanie 5.10.2016

Notatka ze spotkania

Dnia 5 października 2016 o godzinie 10:00, z inicjatywy firmy Martex odbyło się spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:

 • Beniamin Sp. z o.o. Sp. k.
 • Grafpol B.M. Meszkes
 • Martex Opakowania
 • Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy  Beniamin. Jego celem była wymiana informacji handlowych pomiędzy poszczególnymi firmami.

Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Szulc (Beniamin), przedstawiając temat przewodni spotkania.

W pierwszej części spotkania miały miejsce wystąpienia przedstawicieli firm, w trakcie których zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące:

 • Oferowanych przez firmę usług i technologii
 • Możliwości produkcyjnych i parku maszyn
 • Najczęściej obsługiwanych branż.

W drugiej części spotkania zebrani podzielili się danymi swoich klientów, których zapotrzebowanie pokrywa się z usługami firm obecnych na spotkaniu. Uczestnicy podzielili się także spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki współpracy z wybranymi klientami.

Oczekujemy na kolejne inicjatywy mogące dać wspólne korzyści członkom Infoklastra Poligraficznego.

Udział w konferencji: Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem

Dnia 25 lutego 2016 roku w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Inowrocławia. Głównym tematem konferencji była dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami – klastrów. Podczas konferencji wygłaszane były prezentacje przedstawicieli klastrów działających w regionie: Infoklastra Poligraficznego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, Klastra Turystyki Medycznej i uzdrowiskowej, Klastra Turystycznego obszaru BIT. Omówione zostały także teoretyczne podstawy stojące za procesem tworzenia i funkcjonowania klastrów. Podsumowany został także program wspierania klastrów w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Prezentację Infoklastra Poligraficznego przed zgromadzonymi na konferencji poprowadził pan Wojciech Jędrzejewski. Konferencja była kolejną okazją do zaprezentowania gościom wizji oraz osiągnięć Infoklastra Poligraficznego a także umożliwiła wymianę spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w regionie.

Zdjęcia ze spotkania dostępne pod adresem:

http://www.infoklaster.com/konferencja-klastry-klucz-do-wspolnego-biznesu

Spotkanie w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych www.itme.edu.pl odbyło się spotkanie przedstawicieli przemysłu poligraficznego z pracownikami naukowymi zaangażowanymi w prace nad rozwojem zastosowań Grafenu. Ze strony Infoklastra w spotkaniu uczestniczył, p. Waldemar Szulc z firmy beniamin oraz p. Wojciech Jędrzejewski z firmy Tisoft oraz p. Mikołaj Ściesiński z firmy Qartis. ITME reprezentowali prof. dr hab. Jacek Baranowski oraz dr inż. Włodzimierz Strupiński. Tematem rozmów była prezentacja możliwości zastosowań grafenu www.itme.edu.pl/grafen-w-itme.html w przemyśle poligraficznym i przemysłach pokrewnych. Na spotkaniu omówiono właściwości przemysłowe grafenu oraz możliwości zastosowań w konkretnych przykładach. Po spotkaniu goście mieli unikatową możliwość zobaczenia płyt pokrytych grafenem powstałym w wyniku opatentowanej technologii wytwarzania grafenu. Goście mogli ponadto zobaczyć urządzenia służące do produkcji grafenu. Za pomocą unikatowej w skali światowej technologii są uzyskiwane siatki Grafenowe o wymiarach 50 cm x 50 cm. Strony spotkania wyraziły zainteresowanie dalszą współpracą nad praktycznymi możliwościami zastosowania technologii grafenowych w praktyce.

Zdjęcia ze spotkania dostępne pod adresem:

http://www.infoklaster.com/spotkanie-w-instytucie-technologi-materialow-elektronicznych

 

Relacja z uczestnictwa Infoklastra Poligraficznego na targach COSMOPROF w Bolonii

Zakończyła się tegoroczna edycja targów w Bolonii. Międzynarodowe targi kosmetyczne COSMOPROF odbywające się rokrocznie w Bolonii, we Włoszech są ogromnie ważną imprezą targową dla branży kosmetycznej i branż pokrewnych na świecie. Tak naprawdę są to dwa, niemal równolegle organizowane wydarzenia COSMOPACK – targi dla producentów opakowań, maszyn, urządzeń, surowców, i dostawców usług oraz COSMOPROF – dedykowany pozostałym podmiotom z branży kosmetycznej (głównie producentom kosmetyków i produktów powiązanych). Łącznie targi Cosmoprof i Cosmopack Worldwide Bologna zgromadziły rekordową liczbę 2493 wystawców. Padł też rekord gości odwiedzających: 248 000 gości ( o 20% więcej niż w roku ubiegłym ), z czego ok. 30 000 to goście biznesowi, prowadzący działalność gospodarczą w branży kosmetycznej i branżach pokrewnych. Targi w Bolonii są miejscem biznesowych spotkań. Polskę reprezentowało ponad 100 firm. Członkowie Infoklastra Poligraficznego mieli okazję zaprezentować kompleksową ofertę swoich usług poligraficznych bezpośrednio przedstawicielom liczących się producentów z branży kosmetycznej i branż pokrewnych. Przedstawiciele naszych firm i Urzędu Miasta w Inowrocławiu dzięki wspólnej strategii i solidarnemu współdziałaniu odbyli kilkaset spotkań dzięki którym pozyskali ponad 350 kontaktów biznesowych zarówno do firm polskich jak i zagranicznych.
W targach udział wzięły firmy: „Beniamin”, „Drukarnia MW Mirosław Wieczorek”, „Forest Studio Reklamy i Poligrafii”, ”Grafpol”, ”Kunke Poligrafia” oraz Urząd Miasta w Inowrocławiu.

Galeria zdjęć z targów dostępna jest pod adresem:

http://www.infoklaster.com/relacja-z-targow-cosmoprof

Wyjazd uczestników klastra na targi RemaDays

W Warszawie w dniach 4-6 lutego 2015 roku odbyła się największa impreza reklamowa w Europie Środkowej na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W imprezie uczestniczyły przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację II etapu projektu rozwoju INFOKLASTRA POLIGRAFICZNEGO wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem a firmom udało się pozyskać wiele ciekawych kontaktów biznesowych. Ponadto zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami prasy branżowej. Przedstawiciele wystawiających się firm są przekonani, że impreza umożliwi zawarcie nowych kontraktów.

Robocze spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego

Dnia 25 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Beniamin Sp. J. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm będących uczestnikami Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzył Pan Waldemar Szulc przedstawiając program zgromadzenia i poinformował o dołączeniu do grupy członków klastra firmy Achilles Polska.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Achilles Polska, Pan Maciej Sośnierz przedstawiając pozostałym zgromadzonym zakres działalności firmy.

W następnej kolejności Koordynator Pan Wojciech Jędrzejewski omówił potrzebę korzystania z interaktywnych ankiet przekazywanych za pomocą elektronicznej platformy wymiany informacji. Przedstawiono zalety tego rozwiązania jako umożliwiającego najbardziej efektywne przekazywanie informacji pomiędzy koordynatorem a uczestnikami powiązania korporacyjnego. Ustalono także przy tej okazji konieczność wyznaczenia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za skonfigurowanie systemu po stronie firmy oraz przekazywanie informacji od koordynatora.

Kolejnym elementem spotkania było zaprezentowanie koncepcji funkcjonalności platformy BOK, która będzie dostępna na stronie internetowej Infoklastra Poligraficznego. Omówione zostały moduły:

 • obsługi zapytań (według kryterium wskazania kategorii pracy a także poprzez wskazanie firmy specjalistycznej),
 • moduł konfiguracji możliwości produkcyjnych firmy umożliwiający precyzyjne określenie kategorii i czynności, których może podjąć się uczestnik (firma) w ramach klastra,
 • moduł użytkowników wraz z funkcjonalnościami dodawania oraz edycji danych użytkownika systemu,
 • moduł klientów wraz z mechanizmem umożliwiającym filtrowanie bazy klientów za pomocą numeru NIP.

Omówiona została przy tym rola administratora z ramienia koordynatora klastra jako osoby sprawującej nadzór nad wprowadzanymi w systemie zmianami. Położony został nacisk na zasady określające precyzyjnych ram związanych z dodawaniem nowych klientów do powstającej bazy oraz określenie zasobów produkcyjnych firm – członków klastra. Omówiono także zasady funkcjonowania podsystemu informowania o zdarzeniach związanych ze zmianą danych.

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja na temat projektu funkcjonalności platformy i zasad powstającego regulaminu. Poruszono temat dodawania klientów do konta uczestnika. Ustalono konsekwencje wynikające z podawania nieprawidłowych danych i sposoby kontroli wprowadzonych informacji. Uczestnicy spotkania zgłosili także szereg propozycji mających na celu rozwój elektronicznej platformy wymiany informacji oraz współpracy firm w ramach klastra.

Spotkanie z Małopolskim Klastrem Poligraficznym

Dzięki inicjatywie Pana Piotra Józefiaka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego doszło do spotkania naszego Klastra z Koordynatorem Małopolskiego Klastra Poligraficznego

http://klastermalopolski.pl

Panem Tomaszem Marczewskim z firmy M.M Druk Serwis Sp. z o.o.. TARR reprezentował pan Piotr Józefiak. Infoklaster Poligraficzny reprezentowali: Pan Wojciech Jędrzejewski – koordynator oraz Pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego. Spotkanie stworzyło cenną możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania, zarządzania i struktur organizacyjnych klastrów. Ponadto przeanalizowano możliwości znalezienia możliwych form współpracy.

Relacja z II Konferencji Infoklastra Poligraficznego.

Dnia 5 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się druga Konferencja Infoklastra Poligraficznego.

Spotkanie otworzyła konferencja prasowa, podczas której zostało ogłoszone zakończenie prac nad tworzeniem strategii klastra. Dokument został podpisany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzę.

Po konferencji prasowej miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń sporządzonej strategii. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, ekspert z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów, współautor strategii Infoklastra. Na prezentacji przedstawione zostały: wizja i misja klastra oraz jego silne strony i czynniki sprzyjające rozwojowi inicjatywy. Podkreślony został zarówno potencjał drzemiący w branży poligraficznej jak i zaangażowanie członków zrzeszonych w klastrze. Inicjatywa ta cechuje się wszystkim tym, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w tej branży – zaznaczyła Pani Marita.

Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład klastra złożyli podpisy pod strategią.

Po złożeniu podpisów głos zabrał Pan Karol Bober, współautor strategii i ekspert ds. inicjatywy biznesowej. Zaprezentował obszary funkcjonowania klastra, na które możliwe jest otrzymanie wsparcia z funduszy przeznaczonych na jego budowę i rozwój. Uczestnikom spotkania zostały przekazane ankiety dotyczące chęci skorzystania ze wsparcia finansowego na wybrane cele: budowę platformy wymiany informacji, uczestnictwo w targach oraz misjach zagranicznych (w tym dystrybucji obcojęzycznych materiałów reklamowych), tworzenie przedstawicielstwa zagranicznego, pozyskiwanie nowych klientów na oferowane produkty i usługi, szkolenia związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach (lean manufacturing). Uczestnicy konferencji wskazali także, udziałem w jakich targach międzynarodowych są zainteresowani oraz przedstawiali własne propozycje działań związanych ze współpracą w ramach klastra.

Końcowa część spotkania dotyczyła aspektów prawnych towarzyszących pozyskiwaniu dofinansowania na omawiane działania. Głos zabrał kolejny z zaproszonych ekspertów, Pan Tomasz Schmidt, przedstawiając, które z propozycji zgłaszanych przez uczestników konferencji kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego.